Inici

El camps erms requerien feines preparatòries per tal de poder-los conrear. Sovint, en arrabassar-los, afloraven a la superfície pedres que servien per construir habitatges i també per enlairar marges.

El mètode de construcció consistia en posar una filada de pedres damunt d’una altra, sense l’ajut de cap material de unió. Calia que les pedres tinguessin un lleuger desnivell cap a l’exterior, per dificultar l’entrada de l’aigua de la pluja, que lliscava cap enfora. Sovint, damunt de la coberta, s’hi posava una capa de terra i pedruscall i s’hi plantaven lliris de Sant Josep, que amb les seves fines arrels relligaven i aïllaven el sostre.

Les barraques de Mont-roig del Camp tenen una notable diversitat d’estils i formes. Se n’han catalogat 141 en prou bon estat de conservació i algunes són monumentals. Tenen la porta orientada al sud, per tal d’aprofitar el sol i evitar el fort vent de mestral. A l’interior d’algunes construccions hi observem petites cavitats; les situades a ran de terra (cocons) s’utilitzaven per conservar frescos l’aigua i el vi i altres, situades a mitja altura, servien per protegir els aliments d’algunes bèsties o com a menjadores dels animals que ajudaven al pagès.

CINC BARRAQUES DE MONT-ROIG DEL CAMP: “BÉ CULTURAL D’INTERÈS NACIONAL”

El dimarts 19 d’abril de 2016, en un acord de Govern de la Generalitat es va aprovar l’expedient obert el 21 de novembre de 2014 sobre la declaració de “Bé Cultural d’Interès Nacional” (BCIN), en la categoria de Zona d’interès etnològic, a cinc Barraques de pedra seca de Mont-roig. Són les primeres construccions de pedra seca de Catalunya que aconsegueixen aquesta catalogació. L’expedient de declaració s’havia iniciat amb la publicació de la resolució CLT/2590/2014, del divendres 21 de novembre de 2014 (veure “Notícia 38”).

Aquestes cinc barraques són: la del Miquel Terna (“B9” de la Ruta de les barraques de pedra seca de Mont-roig, codi a la base de dades de Wikipedra “2282”), la dels Comuns del Pellicer (“B6”, W: “2255”), la del Jaume de la Cota (“B11”, W: “2248”), la de l’Espiral (“B4”, W: “2251”) i la dels Lliris (“B3”, W: “2279”).