Textos

VILASECA (1967)

Ponència de Salvador Vilaseca i la seva filla Maria Lluïsa Vilaseca al X Congreso Nacional de Arqueología, celebrat a Maó (1967).llegir text / descarregar doc .pdf

TROBADA DE SITGES 2007/1

Comunicació d’Esther Bargalló presentada a la IV Trobada d’estudi per a la preservació del patrimoni en pedra seca als Països Catalans.llegir text / descarregar doc .pdf

TROBADA DE SITGES 2007/2

Comunicació de Martí Rom presentada a la IV Trobada d’estudi per a la preservació del patrimoni en pedra seca al Països Catalans.llegir text / descarregar doc .pdf

TROBADA DE VILAFRANCA (ELS PORTS) 2011

Comunicació d’Esther Bargalló i Martí Rom presentada a la VI Trobada d’estudi per a la preservació del patrimoni de la pedra seca als Països Catalans.llegir text / descarregar doc .pdf

REVISTA “ETNOLOGIA” NÚM. 41 (MARÇ 2016)

“La declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional en la categoria de zona d’interès etnològic de cinc barraques de Mont-roig del Camp” d’Esther Bargalló, Martí Rom (del Grup barracaire de Mont-roig) i Roger Costa (Departament de Cultura de la Generalitat).llegir text / descarregar doc .pdf

ACORD DEL GOVERN DE LA GENERALITAT DECLARANT “BÉ CULTURAL D’INTERÈS NACIONAL”, EN LA CATEGORIA DE ZONA D’INTERÈS ETNOLÒGIC, A CINC BARRAQUES DE PEDRA SECA DE MONT-ROIG

Disposició publicada al Diari Oficial de la Generalitat el 21 d’abril de 2016 que detalla l’acord de Govern aprovat el 19 d’abril.llegir text / descarregar doc .pdf