61- La UNESCO declara a la Pedra Seca Patrimoni Cultural

A la 13a Sessió del Comitè Intergovernamental per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO, celebrada a la República de Maurici, s’ha declarat l'”Art de la pedra seca: coneixements i tècniques” Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat (28 de novembre de 2018). Era una proposta de 8 estats europeus, de la conca nord del Mediterrani: Xipre, Grècia, Croàcia, Eslovènia, Suïssa, Itàlia, França i Espanya. L’aprovació ha estat en primera convocatòria.

Prèviament, el 19 d’abril de 2016 la Generalitat va prendre l’acord que cinc barraques de Mont-roig fossin declarades “Bé cultural d’interès nacional” (BCIN), en la categoria de Zona d’Interès Etnològic. Aleshores, aquestes barraques són les úniques construccions d’aquesta mena que tenen aquesta qualificació al Principat. Resolució: 21-11-2014, Acord govern: 19-4-2016 i Publicació al DOGC: 21-4-2016. (Veure la notícia 38).

La Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural va demanar al Grup Barracaire de Mont-roig de coordinar la redacció del dossier català a presentar a la UNESCO. Aquest, es va consensuar en el si de l’Associació per la pedra seca i l’arquitectura tradicional (APSAT). El Martí Rom era el vocal de relacions institucionals. Recordarem que l’Esther Bargalló n’era la vicepresidenta. El dossier es composava d’un compendi de textos sobre la tècnica de la pedra seca a Catalunya, més unes cartes de suport d’entitats i institucions catalanes (unes cinquanta).