73 – La pedra seca a l’acte de la Xarxa civil UNESCO a Catalunya

El 22 de novembre de 2019, a l’acte de cloenda de les activitats anuals de la Xarxa civil UNESCO a Catalunya, que es va desenvolupar a l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), es va fer una presentació sobre la pedra seca a Catalunya.

L’objectiu era explicar que es la pedra seca i el treball que s’ha fet a Catalunya els darrers anys, aprofitant que l'”Art de la pedra seca: coneixements i tècniques” ha estat declarat Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat el 28 de novembre de 2018.

La presentació la van fer: Martí Rom (president de l’Associació per la Pedra Seca i l’Arquitectura Tradicional, APSAT) i Roger Costa de la Direcció general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural.

Roger Costa va explicar quines són les construccions de pedra seca declarades “Bé cultural d’interès nacional” (BCIN), en la categoria de Zona d’Interès Etnològic i el procés d’elaboració del dossier que es va presentar a la UNESCO.

Martí Rom, a més de descriure breument els principals trets de la pedra seca a Catalunya, va remarcar el paper de l’APSAT (amb les “Trobades Pedra Seca” biennals), de la Revista “Pedra Seca i de la base de dades Wikipedra.

També va esmentar que el primer treball específic sobre les barraques d’un municipi fou sobre Mont-roig. El van fer Salvador i Maria Lluïsa Vilaseca i el van presentar al “X Congreso Nacional de Arqueología”, a Maó, el 1967 (veure l’apartat “Textos” d’aquest web). I que 5 barraques de Mont-roig foren les primeres declarades BCIN a Catalunya (veure el punt “38” de “Notícies”).