81 – Restauració d’una cisterna de pedra seca (primera fase)

El dissabte 16 d’octubre de 2021, el Grup Barracaire de Mont-roig, l’Associació de Veïns “Muntanya Roja” i el GEPEC, van organitzar la restauració de la cisterna que, antigament, era del Joan “Tropa” i que es troba a la vora del camí dels Boverals.

Feia anys que l’esmentada cisterna o aljub, la funció de la qual era recollir l’aigua de la pluja, estava completament ensorrada i, durant tot el matí del dissabte, 12 voluntàries i voluntaris, sota la direcció de l’Albert Gavaldà, mestre marger, van estar treballant en la seva restauració. En primer lloc es van haver d’enretirar la gran quantitat de pedres que omplien el dipòsit de la cisterna i que es troba a 80 cm. per sota del nivell del sòl.

Un cop retirades i separades les pedres per mides, el següent pas va ser començar a pujar parets, al mateix temps que es bastia el portal. A més, es va netejar tot el lateral esquerre de la cisterna, un gran llit de roca que feia de recollidor de l’aigua de la pluja que entrava al dipòsit interior, els murs del qual s’havien impermeabilitzat amb morter de calç, i que lliscava a través d’un forat que s’havia deixat entre les pedres.

Tot i treballar incansablement fins a migdia, va ser impossible poder acabar de restaurar la cisterna. Encara queda el més difícil: fer la coberta de cúpula, un treball que reprendrem tant aviat com sigui possible, per tal de retornar a la construcció el seu aspecte original.

Durant aquests darrers anys, amb l’ajut de voluntaris, al terme de Mont-roig ja hem restaurat 12 barraques de pedra seca i un tram d’una carrerada (camí ramader). I continuarem recuperant el nostre patrimoni dins les nostres possibilitats.

.