1- Barraques al “Ressò mont-rogenc”

A inicis del 2004 vam començar la recerca de les barraques de pedra seca al terme municipal de Mont-roig. En pocs mesos vam localitzar-ne un bon grapat. Com que érem conscients del seu desconeixement pels nostres convilatans, vam pensar que la millor manera d’informar-ne era publicar en cada número de la revista (trimestral) “Ressò mont-rogenc” el que era una fitxa descriptiva i una fotografia de les barraques. En general a cada número sortien quatre barraques.

Això va començar en el número 91 (tercer trimestre de 2004) i es van anar publicant continuadament fins el número 116 (quart trimestre de 2010).

En el número 125 (primer trimestre de 2013) hem continuat amb les noves barraques localitzades darrerament.