24- Curs “L’art de la pedra seca (restauració de la barraca del “Quimeres”)

El GEPEC (Grup d’estudi i protecció dels ecosistemes catalans), amb la col·laboració del Centre Miró-Grup barracaire de Mont-roig del Camp, va organitzar, els dies 12, 13 i 14 de març de 2010, el curs “L’art de la pedra seca: barraques”, que té el reconeixement d’activitats de formació permanents adreçades al professorat per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

El curs s’inicià el divendres 13 al vespre, amb una xerrada a càrrec del Josep Gironès Descarrega autor, entre d’altres llibres, de “L’art de la pedra en sec a les comarques de Tarragona”.

El dissabte 13, sota el guiatge del monitor Albert Gavaldà Palacín (mestre marger), s’inicià la pràctica del curs, que consistí en fer l’acabament de la falsa cúpula de la barraca del “Quimeres”, la “003” del nostre registre de barraques catalogades.

Aquesta barraca, que es troba enmig d’una zona boscosa, a la partida de les Forques, tenia la part central de la coberta enfonsada i es començà a fer el tancament amb la tècnica d’aproximació de filades, posant pedres aplanades fins que el forat quedà força reduït i es coronà amb una gran llosa, l’anomenada cobertora.

Un cop acabat el tancament, es va procedir al recobriment de la falsa cúpula amb pedruscall i damunt s’hi posà terra. Per rematar la coberta exterior no s’oblidà un element decoratiu, el caramull o cimadal. El resultat va ser molt satisfactori.

Com que tots els participants no podien estar treballant alhora damunt la barraca, es van anar fent torns i, mentre uns tancaven la coberta, els altres aprenien a fer un mur de pedra seca.

Dissabte a la tarda es va donar la feina per acabada i, diumenge al matí, tot el grup es dirigí a la barraca del “Miquel Terna”, la B9 de l’itinerari i la “047” del nostre registre de barraques catalogades. Aquesta barraca ja la va restaurar l’any passat el GEPEC, amb la col·laboració del grup barracaire de Mont-roig però, per manca de temps, no es va poder acabar i faltava arranjar la part posterior. Es va dedicar part del matí a la seva rehabilitació i, un cop enllestida la feina, els participants al curs van poder visitar i admirar algunes de les barraques més espectaculars del terme.