36- Restauració de dues barraques de pedra seca

El dissabte 30 de novembre de 2013, el GEPEC (Grup d’estudi i protecció dels ecosistemes catalans), amb la col·laboració del Centre Miró-Grup Barracaire de Mont-roig del Camp i l’ Associació de Veïns “Muntanya Roja”, va organitzar una sortida per restaurar dues barraques del nostre terme, concretament a la partida de les Terres Noves, en una zona boscosa cremada l’estiu del 2007, per damunt l’autopista AP7.

En total hi van participar setze persones, sota la direcció del mestre marger Albert Gavaldà, que va fer dos grups per poder treballar millor en la restauració de les dues construccions.

Una de les barraques, la “105” del nostre registre de barraques catalogades, és força curiosa, ja que està enfonsada respecte el nivell del terreny del voltant i, per accedir al seu interior, té un passadís que permet guanyar el desnivell del terreny. La seva planta és circular i la porta és d’arc primitiu o d’ametlla. A la coberta tenia algunes atzavares, les fortes arrels de les quals eren les causants que la cúpula s’anés malmetent i corria el perill d’ensorrar-se. Es va procedir a retirar les atzavares i a reposar tota la terra que havia caigut a l’interior de la barraca. També es va consolidar la part de damunt del portal i es va refer el lateral esquerre de la construcció, ja que presentava una esllavissada. A més, es va acordar plantar-hi lliris de Sant Josep, que amb les seves arrels relliguen la terra i reforcen la coberta.

L’altra barraca, la “104” del nostre registre de barraques catalogades, situada gairebé a la vora de la primera, també és de planta circular i té un curiós portal d’arc de mig punt, fet amb una doble filera de pedres al rastell. A més, presenta un contrafort complet, que estava bastant ensorrat al lateral esquerre i a la part posterior, on hi havia diversos arbres i arbustos que es recolzaven damunt la barraca. El primer que es va fer va ser treure la vegetació que feia perillar la construcció, fent una bona poda, i després es va anar refent la paret del contrafort i totes les esllavissades.