54 – Localitzades tres noves barraques de pedra seca a Mont-roig

BARRACA NÚM. 139

Aquesta barraca es troba en una finca  d’olivers i garrofers de la partida dels Masets i es troba en bastant bon estat de conservació i està orientada al sud-est. La seva planta és circular i el portal de llinda plana. A la mateixa finca hi trobem diversos clapers i marges molt ben bastits.

Coordenades UTM: X327796/Y4548978

És la núm. 14706 de “wikipedra” http://wikipedra.catpaisatge.net/

BARRACA NÚM. 140

Trobem aquesta construcció en una finca d’olivers i garrofers de la partida dels Masets.

És una barraca de petites dimensions, adossada a un marge i orientada al sud-est. La seva planta és quadrada, la coberta és d’uralita i el portal és d’arc pla.

Coordenades UTM: X327638/Y4549029

És la núm. 14740 de “wikipedra”.

BARRACA NÚM. 141

Aquesta barraca es troba envoltada d’un pinar, al peu de la serra de la Pedrera, a la partida de les Pedrafites , orientada al sud. La seva planta és circular i el portal d’arc de mig punt.

Coordenades UTM: X326660/Y4548326

És la núm. 15010 de “wikipedra”.