55 – Ponència sobre les barraques de pedra seca a Mont-roig en un curs de la Universitat de Lleida a Torrebesses

La Universitat de Lleida organitzà, els dos primers caps de setmana de juliol de 2017, un curs de la Universitat d’Estiu, en la seva 25a edició, que duia per títol “Els paisatges de pedra seca i els mètodes constructius”. Aquest curs, de 26 hores lectives, impartit per professionals i persones expertes en la matèria, anava adreçat als interessats en les tècniques constructives tradicionals i, en general, a tothom que volgués descobrir el paisatge rural i el seu patrimoni de pedra seca, així com la seva conservació i sostenibilitat. Les classes, tant teòriques com pràctiques, es van impartir als municipis de Torrebesses i La Granadella.

Al curs, van ser-hi convidats Esther Bargalló i Martí Rom, del Centre Miró-Grup Barracaire de Mont-roig del Camp, que van presentar la ponència “Projecte global d’intervenció sobre les barraques de pedra seca a Mont-roig del Camp”, al Centre d’Interpretació de la Pedra Seca de Torrebesses (Segrià), el dissabte 8 de juliol. En aquesta ponència es remarca que cinc barraques de Mont-roig van ser declarades, el 21 d’abril de 2016, “Bé Cultural d’Interès Nacional” (BCIN), en la categoria de zona d’interès etnològic.

El programa incloïa, a més, sortides al camp, dirigides als alumnes i docents del curs per conèixer algunes de les construccions de pedra seca d’ambdós municipis.