20- Excursió del CEC per l’itinerari de barraques de pedra seca

El diumenge 15 de febrer de 2009, l’ August Bernat, vocal de la Secció d’Història i Art (Grup d’Estudis Rurals) del Centre Excursionista de Catalunya (CEC) i autor del llibre “Les barraques de pedra seca a la conca mitja del Gaià”, va organitzar, en col·laboració amb el Grup Barracaire de Mont-roig del Camp, una excursió per l’itinerari de barraques de pedra seca del nostre municipi.

En total van ser 21 persones les que, durant tot el matí, van anar caminant pel terme, aturant-se a visitar diferents barraques, tot escoltant, amb molt d’interès, les explicacions que anaven rebent.

En acabar el recorregut previst, el grup es va dirigir cap a l’ermita de la Mare de Déu de la Roca, per visitar tot el conjunt i, posteriorment dinar.

Abans d’acomiadar-se, els excursionistes van expressar al Grup Barracaire de Mont-roig, la seva admiració pels magnífics exemplars de construccions en pedra seca que hi ha escampades pel nostre terme.