17- Exposició “Construccions de pedra seca a Mont-roig del Camp”

El Centre Miró va acollir, del 21 de juny al 27 de juliol de 2008, l’exposició de fotografies “Construccions de pedra seca a Mont-roig del Camp”, realitzades per Esther Bargalló i que mostren un ampli ventall de construccions de Mont-roig. S’hi podien veure marges –bastits amb diversos tipus de pedres-, escaletes –que permetien l’accés d’un bancal a l’altre-, amagatalls –camuflats dins d’un marge, on els pagesos acostumaven a guardar les eines del camp -, trones –pedres col·locades al voltant d’un arbre, que facilitaven el creixement i l’arrelament i el protegien del vent i de l’arada-, carrerades –pas lliure per al bestiar per tal de separar-lo dels camps de conreu-, clapers –amuntegament de pedres-, cisternes i cossiols –que servien per recollir i guardar l’aigua de la pluja-, albelló –canal de conducció d’aigües-, forns de calç i de guix –per coure guix o calç- i fotografies d’algunes barraques, que mostraven la façana i alguns detalls tant d’interiors com d’exteriors.

A les taules-vitrina de l’espai d’exposicions temporals, s’hi podien veure diversos llibres, diaris i documents que fan referència a les construccions de pedra seca de Mont-roig.