12- Presentació del llibre “Barraques de pedra seca a Mont-roig del Camp”

El dissabte 9 de juny de 2007, a la Casa de Cultura “Agustí Sardà” de Mont-roig va tenir lloc la presentació del llibre “Barraques de pedra seca de Mont-roig del Camp” a càrrec de l’alcalde, Sr. Miquel Anguera, i els seus autors, Esther Bargalló i Martí Rom. Al llibre també hi han col·laborat Josep Gironès, el Grup “Drac Verd de Sitges” (Ramon Artigas, Joan Trius, Josep Pascual i Andreu Camps), Salvador Vilaseca i Maria Lluïsa Vilaseca.

El llibre, que s’inicia amb una introducció de l’alcalde de Mont-roig, recull el treball realitzat sobre les barraques de pedra seca del nostre terme. Josep Gironès, autor del llibre “L’Art de la pedra en sec a les comarques de Tarragona”, hi descriu el context històric en què es van iniciar aquestes construccions, centrant-les en les nostres comarques i, més concretament, a Mont-roig. El Grup barracaire “Drac Verd de Sitges” expliquen, detalladament, el treball que estan fent arreu de Catalunya, descrivint la manera d’intervenir en una barraca i la seqüència de tasques que duen a terme quan en troben una.

Hi ha un capítol on es reprodueix la ponència ”Construcciones de piedra en seco en la provincia de Tarragona: las barracas de Mont-roig” que l’any 1967, el Salvador i la Maria Lluïsa Vilaseca van presentar al X Congrés Nacional d’Arqueologia, que es va celebrar a Maó.

Al llibre també es dona informació de les 107 barraques catalogades, amb les coordenades GPS, estat de conservació, la partida en què es troben, el tipus de planta i de portal, etc… De les que es consideren més importants, se’n publiquen fotografies, dibuix i croquis i descripció i d’altres que són força interessants, se’n publiquen les fotografies.

Al llibre també hi ha un plànol general amb la situació de totes les barraques i d’altres per zones. També s’hi publica l’Itinerari de les 11 barraques i s’acaba amb una bibliografia que fa referència a Mont-roig.

Aquest llibre ha estat editat per l’editorial Cossetània, amb el suport de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, el Centre Miró i l’Associació de Veïns “Muntanya Roja”.