26- Restauració de la barraca del “Ventanes”

El dissabte 2 d’octubre de 2010, un grup de 16 voluntaris dirigits per l’Albert Gavaldà Palacín, mestre marger, vam restaurar la barraca anomenada del “Ventanes”, situada a la partida de les Terres Noves, la “051” del nostre registre de barraques catalogades.

Aquesta activitat formava part de l’agenda de tardor del GEPEC (Grup d’estudi i protecció dels ecosistemes catalans) i la va organitzat amb el suport i col·laboració de l’Associació de Veïns “Muntanya Roja” i el Centre Miró-Grup Barracaire de Mont-roig del Camp.

La barraca del “Ventanes” és una construcció de bella estètica bastida amb pedres arrodonides de mida considerable, que presentava una important esllavissada al frontal esquerre. Durant unes quatre hores, els voluntaris ens vam dedicar a col·locar pedra sobre pedra fins acabar de refer aquesta barraca que, a hores d’ara, mostra la seva fisonomia original.

Posteriorment, un reduït grup de voluntaris, van plantar lliris de Sant Josep a la coberta, per dotar-la d’una major impermeabilitat i, alhora, millorar el seu atractiu.