32- “Diari de Tarragona” (29-08-2012)

El “Diari de Tarragona” (29 d’agost de 2012) va dedicar un text (“Ocultas entre viñas y pinares”) explicant el patrimoni de pedra seca, fonamentalment de barraques, que hi ha al terme municipal de Mont-roig.

Mitjançant una entrevista a l’Esther Bargalló es fa un repàs al treball fet des del 2004, a la visualització d’un itinerari de les onze barraques més significatives, i a la continuada col·laboració del Centre Miró-Grup Barracaire de Mont-roig del Camp amb el GEPEC (Grup d’estudi i protecció dels ecosistemes catalans) per a la restauració de barraques en mal estat. Com des de juliol de 2005 hi ha 112 barraques catalogades; a hores d’ara, abril de 2014, ja en tenim 134.

Finalment s’esmenta el web de Wikipedra on estan enregistrades les barraques de Catalunya, i naturalment les de Mont-roig.