40- El Grup barracaire de Mont-roig a la VII Trobada de la pedra seca a Calaceit (2015)

Els dies 15, 16 i 17 de maig, el Centre Miró-Grup Barracaire de Mont-roig del Camp, va assistir a la VIII Trobada d’Estudi per a la Preservació del Patrimoni de la Pedra Seca als territoris de parla catalana, que va tenir lloc a Calaceit, a la comarca del Matarranya.

Hi va participar dins l’àmbit de Catalogació, presentant la comunicació “Cinc barraques de Mont-roig: Bé Cultural d’Interès Nacional”, a càrrec d’Esther Bargalló i Martí Rom. Recordem que el 21 de novembre de 2014, la Generalitat de Catalunya va publicar al DOGC la resolució per la qual s’incoà expedient de declaració de BCIN, en la categoria de zona d’interès etnològic, a favor de cinc barraques de pedra seca de Mont-roig del Camp, delimitant el seu entorn de protecció.

Al Museu Joan Cabré s’hi va fer l’exposició “Pedra seca al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre. Patrimoni i paisatge”. En els plafons hi havia diverses imatges de les Barraques de Mont-roig. Aquesta exposició es va fer per primer cop a la Diputació de Tarragona del 20 de maig al 6 de juny de 2010. L’autor de les fotografies és Rafael López Monné.

39- La pedra seca de Mont-roig a Canal Reus TV

El dimecres 14 de gener de 2015 varen venir Canal Reus TV a Mont-roig a enregistrar imatges de les barraques de pedra seca que han estat declarades, el passat novembre, “Bé cultural d’interès nacional”.

Van entrevistar l’Esther Bargalló (del Grup Barracaire de Mont-roig / Centre Miró, i vicepresidenta de la Coordinadora d’Entitats per la Pedra Seca).

Es va emetre el dimecres 21 de gener. Aquest reportatge, “El llegat de les barraques de pedra seca”, també es pot consultar a l’apartat “Notícies” del web de Canal Reus TV. 

38- Cinc barraques de Mont-roig: “Bé Cultural d’Interès Nacional” (BCIN)

El divendres 21 de novembre de 2014 el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publicava la resolució CLT/2590/2014 per la qual s’incoa expedient de declaració de “Bé cultural d’interès nacional” (BCIN), en la categoria de Zona d’interès etnològic, a cinc barraques de pedra seca de Mont-roig; i delimitant-ne el seu entorn de protecció. Són les primeres construccions de pedra seca de Catalunya que aconsegueixen aquesta denominació.

Aquestes cinc barraques són: la del Miquel Terna (la “B9” de la Ruta de les barraques de pedra seca de Mont-roig, codi a la base de dades de Wikipedra “2282”), la dels Comuns del Pellicer (“B6” de la Ruta, codi a Wikipedra “2255”), la del Jaume de la Cota (“B11” de la Ruta, codi a Wikipedra “2248”), la de l’Espiral (“B4” de la Ruta, codi a Wikipedra “2251”) i la dels Lliris (“B3” de la Ruta, codi a Wikipedra “2279”).

El conjunt de barraques del terme municipal de Mont-roig del Camp van ser, en una primera fase, incloses en el “Catàleg de béns protegits” del POUM (Pla d’ordenació urbanística municipal) i posteriorment declarades “Bé Cultural d’Interès Local” (BCIL) (28-05-2008). Per més detall, veure punt “16” d’aquestes “Notícies”.

Mont-roig ara té tres BCIN: la Fortalesa i Botiga del blat de Barcelona a Miramar (des del 1949), el Mas Miró (2006) i aquestes cinc Barraques de pedra seca (2014).

????????????????????????????????????

37- Restauració d’una carrerada

Un cop més, com venim fent des del 2006, el dissabte 27 de setembre de 2014, dins de les activitats del programa de tardor, un grup de voluntaris, sota la direcció d’un mestre marger, vam restaurar un tram de l’antiga carrerada del camí dels Costers Rojals, a la partida dels Masets, al terme de Mont-roig del Camp.

Una fita més que s’ha aconseguit gràcies a les voluntàries i voluntaris que hi han participat i a la col·laboració entre l’Associació de Veïns Muntanya Roja i el GEPEC-EdC.

S’ha fet molta de la feina que hi havia per fer. En una propera jornada (que segurament programarem per la primavera vinent) es continuarà el tram que resta pendent i segurament es podrà donar per enllestida la restauració.

36- Restauració de dues barraques de pedra seca

El dissabte 30 de novembre de 2013, el GEPEC (Grup d’estudi i protecció dels ecosistemes catalans), amb la col·laboració del Centre Miró-Grup Barracaire de Mont-roig del Camp i l’ Associació de Veïns “Muntanya Roja”, va organitzar una sortida per restaurar dues barraques del nostre terme, concretament a la partida de les Terres Noves, en una zona boscosa cremada l’estiu del 2007, per damunt l’autopista AP7.

En total hi van participar setze persones, sota la direcció del mestre marger Albert Gavaldà, que va fer dos grups per poder treballar millor en la restauració de les dues construccions.

Una de les barraques, la “105” del nostre registre de barraques catalogades, és força curiosa, ja que està enfonsada respecte el nivell del terreny del voltant i, per accedir al seu interior, té un passadís que permet guanyar el desnivell del terreny. La seva planta és circular i la porta és d’arc primitiu o d’ametlla. A la coberta tenia algunes atzavares, les fortes arrels de les quals eren les causants que la cúpula s’anés malmetent i corria el perill d’ensorrar-se. Es va procedir a retirar les atzavares i a reposar tota la terra que havia caigut a l’interior de la barraca. També es va consolidar la part de damunt del portal i es va refer el lateral esquerre de la construcció, ja que presentava una esllavissada. A més, es va acordar plantar-hi lliris de Sant Josep, que amb les seves arrels relliguen la terra i reforcen la coberta.

L’altra barraca, la “104” del nostre registre de barraques catalogades, situada gairebé a la vora de la primera, també és de planta circular i té un curiós portal d’arc de mig punt, fet amb una doble filera de pedres al rastell. A més, presenta un contrafort complet, que estava bastant ensorrat al lateral esquerre i a la part posterior, on hi havia diversos arbres i arbustos que es recolzaven damunt la barraca. El primer que es va fer va ser treure la vegetació que feia perillar la construcció, fent una bona poda, i després es va anar refent la paret del contrafort i totes les esllavissades.

35- “Tastets de Patrimoni”: visita a Mont-roig

Com ja em comentat a la notícia 32, la Biblioteca Pública de Tarragona i l’Institut Ramon Muntaner havien escollit Mont-roig del Camp com a menú dels Tastets de Patrimoni de Primavera.

L’11 d’abril de 2013 l’Esther Bargalló havia fet, a la Biblioteca Pública de Tarragona, la conferència: “La pedra seca, patrimoni cultural en el món rural. Les barraques de Mont-roig: un museu a l’aire lliure”.

El 25 de maig es va fer la visita a Mont-roig. Una quarantena de persones es van desplaçar en autobús i, guiats per Esther Bargalló i Martí Rom, van fer una ruta cultural per visitar les barraques de pedra seca, els punts de l’itinerari mironià, l’ermita de la Mare de Déu de la Roca i el Centre Miró.

34- Mont-roig a la VII Trobada de la pedra seca (Les Presses)

Els dies 17, 18 i 19 de maig de 2013, el Centre Miró-Grup Barracaire de Mont-roig del Camp, va assistir a la VII Trobada d’Estudi per a la Preservació del Patrimoni de la Pedra en Sec dels Països Catalans, que va tenir lloc al Parc de la Pedra Tosca, al municipi de les Preses (La Garrotxa).

Aquest congrés, que es celebra cada dos anys en una població diferent dels Països Catalans, es va centrar en la catalogació, les característiques constructives i la biodiversitat i paisatge de la pedra seca. A part de ponències i comunicacions, es va organitzar una sortida guiada pel Parc de la Pedra Tosca, on abunden les construccions de pedra seca bastides amb aquest tipus de pedra volcànica i també es van realitzar diversos tallers temàtics sobre el terreny.

En algunes de les comunicacions es va fer referència i es van projectar fotografies de barraques de Mont-roig, ja que el nostre municipi és un referent en aquest tema pel treball dut a terme i per la monumentalitat d’alguna de les seves construccions.

Durant la cloenda de la VII Trobada es va fer pública la seu de la VIII Trobada, que tindrà lloc el 2015 a la població de Calaceit, a la comarca del Matarranya.

32- “Diari de Tarragona” (29-08-2012)

El “Diari de Tarragona” (29 d’agost de 2012) va dedicar un text (“Ocultas entre viñas y pinares”) explicant el patrimoni de pedra seca, fonamentalment de barraques, que hi ha al terme municipal de Mont-roig.

Mitjançant una entrevista a l’Esther Bargalló es fa un repàs al treball fet des del 2004, a la visualització d’un itinerari de les onze barraques més significatives, i a la continuada col·laboració del Centre Miró-Grup Barracaire de Mont-roig del Camp amb el GEPEC (Grup d’estudi i protecció dels ecosistemes catalans) per a la restauració de barraques en mal estat. Com des de juliol de 2005 hi ha 112 barraques catalogades; a hores d’ara, abril de 2014, ja en tenim 134.

Finalment s’esmenta el web de Wikipedra on estan enregistrades les barraques de Catalunya, i naturalment les de Mont-roig.

 

 

31- El programa “Divendres” (TV3) a Mont-roig

La televisió pública catalana TV3, atreta sobretot per la figura universal de Joan Miró, estigué per Mont-roig enregistrant el molt conegut programa “Divendres”.

La setmana del 20 al 26 de febrer de 2012 es feren els preparatius i els enregistraments i la següent setmana (27, 28 i 29 de febrer) s’enregistrà en directe, amb els diversos temes, entrevistes, etc.

El dimarts, dia 28, al matí, un càmera va anar a enregistrar imatges de la barraca del Jaume de la Cota (la B11 de l’itinerari i la “071” del nostre registre de barraques catalogades) i la dels Comuns del Pellicer (la B6 del nostre itinerari i la “050” del nostre registre de barraques catalogades). El dimecres es va parlar de les barraques de pedra seca en general i les de Mont-roig en particular. Les persones en presentar-ho foren l’Esther Bargalló de Mont-roig (vicepresidenta de la Coordinadora d’Entitats per la Pedra Seca) i el Ramon Artigas (membre del grup barraquer Drac Verd de Sitges, que tant ens ajudà a catalogar les nostres barraques de Mont-roig i també creador del portal “Wikipedra”).

30- Restauració de la barraca de l’Anna Maria Parés

El dissabte 28 de gener de 2012, el GEPEC (Grup d’estudi i protecció dels ecosistemes catalans), amb la col·laboració del Centre Miró-Grup Barracaire de Mont-roig del Camp i l’ Associació de Veïns “Muntanya Roja”, va organitzar una sortida per reconstruir la barraca de l’Anna Maria Parés, la “103” del nostre registre de barraques catalogades.

Hi van participar 27 persones (entre elles els propietaris), sota la direcció del mestre marger Albert Gavaldà. La barraca presentava esllavissades a la part lateral i la part posterior i, en un matí, aquesta bonica construcció, situada enmig d’un camp de garrofers, va mostrar la seva fisonomia original.