25- Exposició “Diferents expressions de la pedra seca”

Aquesta exposició es va fer al Centre Miró de l’1 de juliol al 31 de desembre de 2010. Mostrava fotografies de diverses construccions de pedra seca en els següents àmbits:

Món rural (agricultura i ramaderia)

Patrimoni turísticocultural. Itineraris i rutes: Pla de Mossorro a Vilafranca dels Ports, Ruta de la Capona al Pla de Santa Maria, Itinerari de Les Taules a Capçanes i l’Itinerari de Mont-roig del Camp.

Elements decoratiu (parcs, jardins, etc)

Monuments megalítics (dòlmens, menhirs, alineaments, cairns, thólos, túmuls i cromlecs)

24- Curs “L’art de la pedra seca (restauració de la barraca del “Quimeres”)

El GEPEC (Grup d’estudi i protecció dels ecosistemes catalans), amb la col·laboració del Centre Miró-Grup barracaire de Mont-roig del Camp, va organitzar, els dies 12, 13 i 14 de març de 2010, el curs “L’art de la pedra seca: barraques”, que té el reconeixement d’activitats de formació permanents adreçades al professorat per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

El curs s’inicià el divendres 13 al vespre, amb una xerrada a càrrec del Josep Gironès Descarrega autor, entre d’altres llibres, de “L’art de la pedra en sec a les comarques de Tarragona”.

El dissabte 13, sota el guiatge del monitor Albert Gavaldà Palacín (mestre marger), s’inicià la pràctica del curs, que consistí en fer l’acabament de la falsa cúpula de la barraca del “Quimeres”, la “003” del nostre registre de barraques catalogades.

Aquesta barraca, que es troba enmig d’una zona boscosa, a la partida de les Forques, tenia la part central de la coberta enfonsada i es començà a fer el tancament amb la tècnica d’aproximació de filades, posant pedres aplanades fins que el forat quedà força reduït i es coronà amb una gran llosa, l’anomenada cobertora.

Un cop acabat el tancament, es va procedir al recobriment de la falsa cúpula amb pedruscall i damunt s’hi posà terra. Per rematar la coberta exterior no s’oblidà un element decoratiu, el caramull o cimadal. El resultat va ser molt satisfactori.

Com que tots els participants no podien estar treballant alhora damunt la barraca, es van anar fent torns i, mentre uns tancaven la coberta, els altres aprenien a fer un mur de pedra seca.

Dissabte a la tarda es va donar la feina per acabada i, diumenge al matí, tot el grup es dirigí a la barraca del “Miquel Terna”, la B9 de l’itinerari i la “047” del nostre registre de barraques catalogades. Aquesta barraca ja la va restaurar l’any passat el GEPEC, amb la col·laboració del grup barracaire de Mont-roig però, per manca de temps, no es va poder acabar i faltava arranjar la part posterior. Es va dedicar part del matí a la seva rehabilitació i, un cop enllestida la feina, els participants al curs van poder visitar i admirar algunes de les barraques més espectaculars del terme.

23- Trobada de la “CEPS” a Mont-roig

El dissabte 13 de febrer de 2010, la Coordinadora d’Entitats per la Pedra Seca (CEPS) va celebrar la seva trobada anual a la Casa de Cultura “Agustí Sardà” de Mont-roig del Camp. El tema de la reunió era el d’iniciar la legalització de la CEPS, un grup multidisciplinar, sense ànim de lucre, que aplega entitats, associacions i col·lectius de caire divers amb l’objectiu de difondre, coordinar, intercanviar i vetllar pel patrimoni cultural de la pedra seca.

En aquesta trobada, organitzada pel “Centre Miró / Grup Barracaire de Mont-roig”, a la qual hi van assistir 25 persones, es va crear una junta, essent nomenada vicepresidenta l’Esther Bargalló, com a representant del Grup Barracaire de Mont-roig. També es va fer un repàs del desenvolupament de les trobades bianuals, que ja en són sert. Això demostra el creixent interès per les construccions de pedra seca. Després de la reunió es van visitar algunes de les principals barraques de pedra seca de Mont-roig, el Centre Miró i l’ermita de la Mare de Déu de la Roca.

22- Exposició “Construccions de pedra seca d’arreu”

Entre el 19 de juny i el 29 de juliol de 2009 el Centre Miró va acollir, en el seu espai central, l’exposició “Construccions de pedra seca d’arreu”, una mostra fotogràfica, realitzada per Esther Bargalló i Martí Rom, de diverses construccions bastides en pedra seca, com són barraques, marges, tines, escaletes, arneres, etc. i que podem trobar en diversos indrets de la geografia: Mont-roig del Camp, el Priorat, la Terra Alta, el Montsià, el Baix Maestrat, l’Alt Camp, el Bages, el Pirineu, l’illa de Menorca, la Provença (França) i Lot-Perigord (França).

Una exposició més, que el Centre Miró ha brindat al poble de Mont-roig i als seus visitants.

 

21- Restauració de la Barraca del Miquel Terna

El 21 de març de 2009, el GEPEC (Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes catalans), en col·laboració amb el Grup Barracaire de Mont-roig del Camp i l’Associació de Veïns “Muntanya Roja”, va organitzar la restauració de la barraca del Miquel Terna, la B9 de l’itinerari i la “047” del nostre registre de barraques catalogades.

Aquesta construcció presentava alguna esllavissada, que es va reparar, sota la direcció del mestre marger Albert Gavaldà i també es va netejar la vegetació del voltant de la barraca, la qual cosa va permetre descobrir, a l’esquerra del portal, un espai que havia estat destinat a la mula, amb una menjadora força gran.

El resultat de la restauració va ser molt gratificant, ja que ara es pot admirar una barraca de gran bellesa.

20- Excursió del CEC per l’itinerari de barraques de pedra seca

El diumenge 15 de febrer de 2009, l’ August Bernat, vocal de la Secció d’Història i Art (Grup d’Estudis Rurals) del Centre Excursionista de Catalunya (CEC) i autor del llibre “Les barraques de pedra seca a la conca mitja del Gaià”, va organitzar, en col·laboració amb el Grup Barracaire de Mont-roig del Camp, una excursió per l’itinerari de barraques de pedra seca del nostre municipi.

En total van ser 21 persones les que, durant tot el matí, van anar caminant pel terme, aturant-se a visitar diferents barraques, tot escoltant, amb molt d’interès, les explicacions que anaven rebent.

En acabar el recorregut previst, el grup es va dirigir cap a l’ermita de la Mare de Déu de la Roca, per visitar tot el conjunt i, posteriorment dinar.

Abans d’acomiadar-se, els excursionistes van expressar al Grup Barracaire de Mont-roig, la seva admiració pels magnífics exemplars de construccions en pedra seca que hi ha escampades pel nostre terme.

19- Restauració de la Barraca del Jaume de la Cota

A finals de juliol de 2008, tres membres de la Brigada de La Fatarella es van fer càrrec de la restauració de la barraca del Jaume de la Cota, la més monumental del municipi i una de les més emblemàtiques de la província de Tarragona, anomenada la “catedral” per l’escriptor Josep Gironès, gran coneixedor del món de la pedra seca. És la B11 de l’itinerari i la “071” del nostre registre de barraques catalogades.

Aquesta construcció presentava una esquerda damunt del portal que feia perillar la seva estructura. És per aquest motiu que l’Ajuntament es va fer càrrec de les despeses de la seva rehabilitació.

La feina consistí en anar desmuntant la part de damunt del portal, amb el risc que això comportava. Es va produir una esllavissada de pedres però, per sort, el portal interior de la barraca es va mantenir dempeus i va aguantar l’estructura.

Amb l’experiència i el domini que té la Brigada de la Fatarella de la construcció en pedra seca, van anar refent la part ensorrada i la barraca va quedar en un estat perfecte, mostrant la bellesa que la caracteritza.

18- Restauració de la barraca del Lluís Font

Una més de les moltes activitats que organitza, al llarg de l’any, el GEPEC (Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes catalans), consistí en un taller de pedra seca, que s’inicià el 28 de març de 2008 amb una xerrada i la projecció del documental “Barraques de pedra seca a Mont-roig”, de Martí Rom, a l’Espai d’Informació Ambiental de Reus. L’endemà, un grup d’unes 18 persones, van participar en la restauració d’una de les barraques de Mont-roig, concretament la del Lluís Font, la “023” del nostre registre de barraques catalogades, que es troba a la partida dels Masets. Sota la direcció del monitor, Albert Gavaldà (mestre marger), es va restaurar aquesta monumental barraca de la qual, fa temps, algú es va dedicar a sostreure’n un bon nombre de pedres.

El diumenge 6 d’abril es va realitzar una visita guiada per l’itinerari de barraques de municipi.

En totes aquestes activitats també hi ha col·laborat el Centre Miró-Grup Barracaire de Mont-roig del Camp.

17- Exposició “Construccions de pedra seca a Mont-roig del Camp”

El Centre Miró va acollir, del 21 de juny al 27 de juliol de 2008, l’exposició de fotografies “Construccions de pedra seca a Mont-roig del Camp”, realitzades per Esther Bargalló i que mostren un ampli ventall de construccions de Mont-roig. S’hi podien veure marges –bastits amb diversos tipus de pedres-, escaletes –que permetien l’accés d’un bancal a l’altre-, amagatalls –camuflats dins d’un marge, on els pagesos acostumaven a guardar les eines del camp -, trones –pedres col·locades al voltant d’un arbre, que facilitaven el creixement i l’arrelament i el protegien del vent i de l’arada-, carrerades –pas lliure per al bestiar per tal de separar-lo dels camps de conreu-, clapers –amuntegament de pedres-, cisternes i cossiols –que servien per recollir i guardar l’aigua de la pluja-, albelló –canal de conducció d’aigües-, forns de calç i de guix –per coure guix o calç- i fotografies d’algunes barraques, que mostraven la façana i alguns detalls tant d’interiors com d’exteriors.

A les taules-vitrina de l’espai d’exposicions temporals, s’hi podien veure diversos llibres, diaris i documents que fan referència a les construccions de pedra seca de Mont-roig.

16- Les barraques de Mont-roig declarades “Bé Cultural d’Interès Local” (BCIL)

Les barraques dels terme municipal de Mont-roig del Camp van ser, en una primera fase, incloses en el “Catàleg de béns protegits” (“B.26”) del POUM (Pla d’ordenació urbanística municipal), segons l’article 69 DL 1/2005. S’hi diu: “Hi ha un total de 101 barraques de les quals s’identifica la seva posició amb coordenades UTM, segons la relació que s’adjunta al Títol VII de la Normativa Urbanística… Tipus de protecció proposada: Immoble protegit (B). Protecció integral”. Al “Catàleg de béns protegits i de masies en sòl no urbanitzable” s’hi afegeix, tot citant a les barraques de pedra seca: “es prohibeix qualsevol obra d’ampliació o enderroc de les mateixes. Qualsevol intervenció en les barraques serà objecte de llicència municipal prèvia d’obra menor. Les intervencions es limiten a la restauració amb els materials tradicionals i propis de la comarca”.

A més de l’aprovació de la seva protecció dins del POUM, també ho fou per la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat a Tarragona el 30-11-2006 (Llei 9/1993 DOGC 1807 11/10/1993 Art. 17). L’Ajuntament va aprovar, com a municipi de més de 5.000 habitants, específicament, que fossin “Bé Cultural d’Interès Local” (BCIL) en el Plenari del 28-05-2008. Per la qual cosa ja quedaven com a béns immobles catalogats amb categoria de protecció de segon rang.